XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Sterdyń
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz § 30 ust. 3 i 6 Statutu Gminy Sterdyń uchwalonego uchwałą Nr V/34/03 Rady Gminy w Sterdyni z dnia 28 marca 2003 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 184, poz. 4620 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 28 października 2014 r. (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sterdyń odbędzie się XXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Sterdyń.

Rozpoczęcie obrad - godz. 9.00.
więcej...

Przewodniczący Rady Gminy - Adam GóralZAPROSZENIE
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we współpracy z Urzędem Gminy Sterdyń zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne na temat nowych zasad przyznawania płatności obszarowych w latach 2015-2020, skierowane do beneficjentów i podmiotów zewnętrznych z terenu Gminy. Spotkanie odbędzie się w dniu 14.11.2014 r. o godz. 10:00 w sali Urzędu Gminy Sterdyń.

Serdecznie zapraszamy!Nabór kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji
Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ((Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, 1138 i 1146), prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego do zgłaszania kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji. Kandydatury można zgłaszać 22 października 2014 r.
więcej


Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łazowie
Zakończyły się prace mające na celu wzrost liczby osób odwiedzających miejscowość Łazów poprzez innowacyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznej.
więcej...


Harmonogram zebrań wiejskich
Wójt Gminy Sterdyń zaprasza do wzięcia udziału w zebraniach wiejskich podsumowujących pracę Samorządu w latach 2010 - 2014.

Program zebrań:

 • statuty wiejskie,
 • aktualna sytuacja w gminie i realizowane zadania oraz zadania realizowane w latach 2011, 2012, 2013 przedstawione w folderach oraz komentarzach własnych osoby prowadzącej,
 • informacje o komitetach wyborczych oraz kandydatach ustalonych na czas trwania zebrania.


więcej


OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Sterdyń zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie nadania statutu sołectwu w Gminie Sterdyń: Białobrzegi, Chądzyń, Dzięcioły Bliższe, Dzięcioły Dalsze, Dzięcioły Kolonia, Golanki, Grądy, Kamieńczyk, Kiełpiniec, Kuczaby, Lebiedzie, Lebiedzie Kolonia, Łazów, Łazówek, Matejki, Nowe Mursy, Stare Mursy, Paderewek, Paderewek Kolonia, Paulinów, Nowy Ratyniec, Stary Ratyniec, Seroczyn, Seroczyn Kolonia, Sewerynówka, Stelągi, Stelągi Kolonia, Sterdyń, Szwejki, Zaleś.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od dnia 23 września 2014 r. do dnia 22 października 2014 r.

Projekt statutu jest dostępny na stronie internetowej www.sterdyn.com.pl (w zakładce bip – urzędowa tablica ogłoszeń), w Urzędzie Gminy Sterdyń, ul. T. Kościuszki 6 oraz u sołtysa wsi. Opinie i uwagi można składać na wyznaczonym do tego formularzu.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres Urzędu Gminy Sterdyń, ul. T.Kościuszki 6, 08-320 Sterdyń lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Sterdyń Czesław Marian ZalewskiZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z przystąpieniem Gminy Sterdyń do realizacji projektu „Moja przyszłość" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2. Gmina Sterdyń zaprasza do złożenia oferty na usługę edukacyjną, polegającą na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej w Sterdyni.

Zapytanie

Formularz oferty

Oświadczenia


ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z przystąpieniem Gminy Sterdyń do realizacji projektu „Moja przyszłość" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2. Gmina Sterdyń zaprasza do złożenia oferty na usługę edukacyjną, polegającą na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkół – Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Sterdyni.

Zapytanie

Formularz oferty

Oświadczenia


Mecz finałowy - Powiat Sokołowski VS Reprezentacja Artystów Polskich
21 września 2014 roku (niedziela), o godz. 16:00, na stadionie sportowym w Sterdyni odbył się mecz finałowy między Powiatem Sokołowskim a Reprezentacją Artystów Polskich (m.in. Piotr Zelt, Robert Moskwa, Marcin Mroczek, Przemek Cypryański, Piotr Świerczewski - były reprezentant Polski, Antek Królikowski).
Reportaż z meczu cz.1
Reportaż z meczu cz.2


Setny Numer „Naszej Gazety Sterdyniak"
Wójt Gminy Sterdyń, Dyrektor GOKiS w Sterdyni, Redaktor Czasopisma Społeczno-Kulturalnego „Nasza Gazeta Sterdyniak” serdecznie zapraszają na Spotkanie z okazji Wydania Setnego Numeru „Naszej Gazety Sterdyniak”, które odbędzie się 19 września 2014 r. (piątek) o godz. 14:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni przy ul. Lipowej 2.
więcej


„CZTERY PORY ROKU - lato”
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sterdyni zaprasza do udziału w imprezie „CZTERY PORY ROKU - LATO” Powiatowe Spotkania z Poezją i Prozą Podlasia. Impreza odbędzie się 30 września 2014 r. (wtorek). Początek o godz. 11:00.
więcej


Okręgi wyborcze w Gminie Sterdyń
Rada Gminy Sterdyń w dniu 31 października 2012 r. podjęła uchwałę w sprawie podziału Gminy Sterdyń na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
więcej


Nowy podział Powiatu Sokołowskiego na okręgi wyborcze
19 sierpnia 2014 r., Rada Powiatu Sokołowskiego podjęła uchwałę w sprawie nowego podziału Powiatu Sokołowskiego na 4 okręgi wyborcze. Okręg numer 1 obejmuje Miasto Sokołów Podlaski z ilością 6 radnych, okręg numer 2 obejmuje Gminę Bielany i Gminę Sokołów Podlaski z ilością 3 radnych, okręg numer 3 obejmuje Gminę Ceranów, Miasto i Gminę Kosów Laski, Gminę Sterdyń z ilością 4 radnych oraz okręg numer 4, który obejmuje Gminę Jabłonna Lacka, Gminę Repki i Gminę Sabnie z ilością 4 radnych.
więcej


INFORMACJE
Wójt Gminy Sterdyń ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Sterdyń. Przetarg pierwszy zakończony wynikiem negatywnym odbył się w dniu 21 lipca 2014 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we współpracy z urzędem Gminy Sterdyń zapreasza na spotkanie informacyjne nt. płatności obszarowych.

Wójt Gminy Sterdyń Czesław Marian Zalewski


Komunikaty Komisarza Wyborczego w Siedlcach
Komisarz Wyborczy w Siedlcach w związku z wyborami do Samorządu Terytorialnego zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r. informuje:

Komunikat o liczbie ludności w poszczególnych gminach

Komunikat o terminie zgłoszeń do TKW

Komunikat o tworzeniu komitetów wyborczych


Urząd Gminy Sterdyń informuje
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych (meble) odbędzie się:

3 września 2014 r. (środa) od godziny 7.00

Rejon I - Sterdyń, Lebiedzie, Dzięcioły Bliższe, Dzięcioły Dalsze, Kolonia Seroczyn, Seroczyn.

4 września 2014 r. (czwartek) od godziny 7.00

Rejon II - Białobrzegi, Kiezie, Chądzyń, Dzięcioły Kolonia, Golanki, Grądy, Kamieńczyk, Kiełpiniec, Kuczaby, Lebiedzie Kolonia, Łazów, Łazówek, Matejki,Nowe Mursy, Stare Mursy, Paderewek,Paderewek Kolonia, Paulinów, Nowy Ratyniec, Stary Ratyniec, Sewerynówka, Stelągi, Stelągi Kolonia, Szwejki, Zaleś.

Odpady należy wystawić przed posesją.

Wójt Gminy Sterdyń Czesław Marian ZalewskiKAMPANIA EDUKACYJNA DOTYCZĄCA ISTOTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
Produkujemy coraz więcej odpadów. Jest to cywilizacyjny uboczny aspekt naszego życia. Musimy mądrze i rozsądnie z tym problemem sobie poradzić, aby nie powodować degradacji naszego środowiska. Odpady, które wszyscy wytwarzamy, ich selekcja, stały się problemem globalnym, naszym wspólnym, który wymaga poparcia społecznego.
więcej


INFORMACJA
Zakończono realizację projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Sterdyń” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
więcej...


Ogłoszenie Wójta Gminy Sterdyń o przeprowadzeniu konsultacji społecznych
Działając na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w Urzędzie Gminy Sterdyń został przygotowany projekt „Programu współpracy Gminy Sterdyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.

Zapraszam do konsultacji organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

Ewentualne propozycje i uwagi prosimy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 sierpnia 2014 r. na adres poczty elektronicznej: ug_sterdyn@pro.onet.pl lub pocztą tradycyjną z dopiskiem „konsultacje społeczne” na adres:

 • Urząd Gminy Sterdyń
 • ul. T. Kościuszki 6
 • 08-320 Sterdyń

Osoba wyznaczona do kontaktu:

 • Milena Kamińska
 • Ref. ds. sekretariatu

W załączeniu:

Program współpracy Gminy Sterdyń z organizacjami pozarządowymi


INFORMACJA
Zakończono realizację projektu pn. „Zagospodarowanie turystyczne terenu w Starym Ratyńcu – KWITNĄCY RATYNIEC”. W ramach zadania zagospodarowano działkę nr ew. 97. Posadzono atrakcyjną zieleń złożoną z drzew, krzewów oraz bylin kwitnących o zróżnicowanej kolorystyce i porach kwitnienia.
więcej...


Nowe zasady prowadzenia zbiórek publicznych
Nowa ustawa o zbiórkach publicznych, tj.: Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014r. poz. 498) wejdzie w życie 18 lipca 2014r. Zgodnie z zapisami przygotowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji dokumentu nie będzie już urzędowej zgody na zbiórki publiczne (co miało miejsce do 18 lipca 2014r.).
więcej...


Zadania inwestycyjne realizowane na terenie Gminy Sterdyń

 1. Poprawa funkcjonowania systemu segregacji odpadów na terenie Gminy Sterdyń poprzez edukację społeczeństwa w tym zakresie oraz zakup kontenerów do segregacji odpadów.
 2. Zestaw zabawowo – ruchowy dla dzieci do Białobrzeg.
 3. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Stelągach.
 4. Wirtualna panorama Gminy Sterdyń.


więcej...


Zawody Sportowo Pożarnicze
W dniu 13 lipca br. na boisku sportowym w Sterdyni odbyły się międzygminne zawody sportowo – pożarnicze. Jak co roku, zawody organizowane były wspólnie z gminą Sabnie. W tegorocznych zmaganiach wystartowało 22 drużyny, w tym:

 • 7 drużyn męskich i 2 kobiece z terenu gminy Sabnie,
 • 12 drużyn męskich i 1 kobieca z terenu gminy Sterdyń.


więcej...


ROLNIKU - śpiesz się powoli...!
Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Sokołowie Podlaskim w związku ze zbliżającym się żniwami, mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo mieszkańców wsi apeluje do rolników... .
więcej...


Informacja Wójta Gminy Sterdyń
Przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sterdyń z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy wygrała Firma Staubach Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa, która od dnia 1 lipca 2014 r. będzie zajmowała się odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Sterdyń.
więcej (harmonogram odbioru odpadów, ... )


INFORMACJA
W miesiącach maj - czerwiec 2014 roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sterdyni realizował projekt pod nazwą „Zagospodarowanie turystyczne terenu oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dzięciołach Bliższych”- w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013.
więcej...


Kupalnocka w Białobrzegach
28 czerwca 2014 r. (sobota), o godz. 18.00 na placu rekreacyjno-sportowym w Białobrzegach rozpoczęła się Kupalnocka'2014. Imprezę zorganozowali: Stowarzyszenie "Lepsze Jutro Gminy Sterdyń”, Rada Sołecka Wsi Białobrzegi, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sterdyni oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Sterdyni.
Reportaż filmowyOtwarty konkurs "Letni wypoczynek dla dzieci" rozstrzygnięty
Uprzejmie informuję, że został rozstrzygnięty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na zorganizowanie w 2014 roku wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin: wielodzietnych, ubogich i zagrożonych patologiami społecznymi głównie alkoholizmem.
więcej...

Wójt Gminy Sterdyń Czesław Marian Zalewski
VII WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD ORKIESTR OSP w STERDYNI
8 czerwca 2014 roku w Sterdyni odbył się VII Wojewódzki Przegląd Ochotniczych Straży Pożarnych. Impreza została połączona z Powiatowym Dniem Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem sześciu orkiestr OSP, które brały udział w przeglądzie.
więcej...

Reportaż filmowy z imprezy.INFORMACJA
W dniu 02.06.2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku została podpisana umowa o przyznanie pomocy na zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie turystyczne terenu oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dzięciołach Bliższych”- w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sterdyni.


"Święto Rodziny" w Zespole Szkół w Sterdyni
1 czerwca 2014 roku na placu przy Zespole Szkół w Sterdyni oraz na stadionie sportowym miał miejsce festyn rodzinny. Było to wspólne świętowanie dzieci, rodziców i dziadków nie tylko z naszej gminy, ale i z sąsiadujących.
więcej...Mazowiecki Dzień Strażaka w Sokołowie Podlaskim
W sobotę 31 maja w Sokołowie Podlaskim odbyły się obchody Mazowieckiego Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w intencji strażaków odprawioną w Parafii Miłosierdzia Bożego, którą koncelebrował Biskup Drohiczyński Tadeusz Pikus. Władze Powiatu reprezentowali Starosta Leszek Iwaniuk, Wicestarosta Marta Sosnowska oraz Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Minarczuk. Druhowie z OSP Seroczyn w składzie: Janusz Parzonka, Krzysztof Rokita, Marek Szalach oraz Mieczysław Szymański reprezentowali na uroczystości Gminę Sterdyń.
więcej...
Letni wypoczynek dla dzieci
Wójt Gminy Sterdyń ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na zorganizowanie w 2014 roku wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin: wielodzietnych, ubogich i zagrożonych patologiami społecznymi głównie alkoholizmem.
więcej...


"Roczny program współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2015 r." - konsultacje
Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”. Prosimy o nadsyłanie propozycji do projektu do dnia 13.06.2014 r. za pomocą dołączonego formularza.

W załączeniu:

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu

Formularz konsultacji projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi...


Wycieczka samorządowa do Białowieży
10 maja 2014 r. odbyła się wycieczka Samorządowców Gminy Sterdyń do Białowieży. Uczestniczyło w niej 34 osoby. Byli to radni, sołtysi, pracownicy instytucji samorządowych oraz działacze społeczni z różnych miejscowości.

Trasa wycieczki przebiegała początkowo szlakiem nadbużańskim. Następnie przez Drohiczyn, Grabarka i Hajnówkę dotarliśmy do Białowieży.
więcej...Święto Strażaka w Gminie Sterdyń 2014
W niedzielę 4 maja 2014 roku w Sterdyni obchodzono Gminny Dzień Strażaka. Uroczystości rozpoczęły się zbiórką i przemarszem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Sterdyń z placu przed remizą do figurki św. Floriana, gdzie delegacja strażaków złożyła kwiaty. Następnie wszyscy udali się do kościoła parafialnego pw. św. Anny w Sterdyni. Mszę świętą w intencji strażaków odprawił ks. kan. Zbigniew Rycak- proboszcz parafii Sterdyń.
więcej...Biuletyn Informacyjny Gminy Sterdyń nr 3/2014
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w Nr 3/2014 Biuletynu Informacyjnego Gminy Sterdyń. A w nim m.in.: Samorządowe Wieści, 223 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Podsumowanie rocznej działalności stowarzyszeń z Gminy Sterdyń, Działania w przedszkolu, Zima na sportowo dla uczniów z Łazowa, Dzień Profilaktyki w Zespole Szkół w Sterdyni, Ogłoszenia i komunikaty.
więcej...INFORMACJA
Gmina Sterdyń realizuje obecnie projekt w ramach którego zostaną zakupione pojemniki na odpady o pojemności 240 litrów do segregacji trzech frakcji: papier – kolor niebieski, szkło – kolor zielony, plastik – kolor żółty oraz kompostowniki o pojemności 1200 litrów.
więcej...


Pismo Prezesa KRUS do rolników
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od ponad 20 lat prowadzi działania poprawiające bezpieczeństwo w środowisku pracy i życia rolników. Służą one eliminowaniu zagrożeń wypadkami w gospodarstwach rolnych, ograniczaniu ... .
więcej...


OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Sterdyń informuje, że w dniu 17 lutego 2014 r. zostało ogłoszone zarządzeniem Nr 4/2014 Starosty Sokołowskiego pogotowie przeciwpowodziowe dla sołectw Gminy Sterdyń: Kamieńczyk, Matejki, Białobrzegi i Kiełpiniec.

W związku z ogłoszonym pogotowiem przeciwpowodziowym ludność zamieszkała na terenie zalewowym powinna być przygotowana na polecenie do natychmiastowej ewakuacji ludności, inwentarza oraz mienia.

Skutki klęski żywiołowej prosimy zgłaszać na nr telefonu: 25 787 00 04, 512 453 007, 512 453 005.

Wójt Gminy Sterdyń Czesław Marian ZalewskiGOKiS zaprasza
Gminny Ośrodek Kultury Sportu w Sterdyni zaprasza na imprezy dla dzieci i dla dorosłych.

Bal koszyczkowy

Bal Karnawałowy

FERIE Z GMINNYM OŚRODKIEM KULTURY I SPORTU W STERDYNI


Informacje dla rolników
Ważne informacje dla rolników od Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Siedlce oraz Agencji Rynku Rolnego.

W załączeniu:

Kurs chemizacyjny

Dopłaty do materiału siewnego

Szkolenie - "Nowoczesne technologie w chowie bydła mlecznego"


Świąteczna paczka
W grudniu ubiegłego roku w Gminie Sterdyń pod patronatem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Parafii pw. św. Anny w Sterdyni została przeprowadzona akcja pomocy przedświątecznej dla rodzin znajdujących sie w trudnej sytuacji materialnej. Słowa uznania i podziękowania należą się pomysłodawcom i realizatorom przedsięwzięcia.
więcej...Informacje dla rolników
Ważne informacje dla rolników od Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Siedlce oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W załączeniu:

Kurs chemizacyjny

Ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych


HARMONOGRAM
Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie Gminy Sterdyń w okresie sprawozdawczym 01.01.2014 - 05.03.2014 .
więcej...


Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Sterdyń
Jesienią bieżącego roku realizowane było zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Sterdyń” Od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sterdyń odebrano i unieszkodliwiono 9 719 m2 płyt azbestowo-cementowych. Na wykonanie tego zadania Gmina uzyskała dotacje w kwocie 49.955,66 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Budowa sieci kanalizacyjnej do wsi Dzięcioły Bliższe
Jesienią bieżącego roku, po uprzednim opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę zostały rozpoczęte prace przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej do wsi Dzięcioły Bliższe”.Zakres zadania obejmuje budowę kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przyłączami umożliwiającymi transport ścieków bytowo-gospodarczych z gospodarstw domowych położonych w miejscowości Dzięcioły Bliższe.
więcej...Informacja Urzędu Gminy Sterdyń
Szanowni Państwo. Uprzejmie informujemy, że dzień 24 grudnia 2013 r. jest dla pracowników Urzędu Gminy Sterdyń dniem wolnym od pracy. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Informujemy, że z kolei dniem pracującym będzie sobota, 28 grudnia 2013 r.


Rodzinny Konkurs Plastyczny „Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa”
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sterdyni oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Sterdyni serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Rodzinnym Konkursie Plastycznym „Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa”.

Prace należy dostarczyć do 20 grudnia 2013 roku osobiście lub pocztą do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, Lipowa 2, 08-320 Sterdyń. Więcej informacji oraz regulamin na facebooku GOKiS.Sterdyn.


Przegląd Sztuk Teatralnych o Tematyce Uzależnień
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sterdyni oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Sterdyni serdecznie zapraszają do udziału w Przeglądzie organizowanym dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu powiatu sokołowskiego.

Przegląd rozpocznie sie 12 grudnia 2013 roku w sali widowiskowej GOKiS o godzinie 11.00. Zgłoszenia grup teatralnych do udziału w Przeglądzie dokonują opiekunowie do dnia 5 grudnia na adres Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Lipowa 2, 08-320 Sterdyń. Więcej informacji, regulamin oraz karta zgłoszeń na facebooku GOKiS.Sterdyn.


Projekt „Partnerski Urząd Gminy przyjazny mieszkańcom”
Realizacja projektu wynika z inicjatywy JST dostrzegających konieczność stosowania nowoczesnych narzędzi i technik zarządzania w administracji samorządowej, konieczność ciągłego samodoskonalenia oraz poprawy satysfakcji mieszkańców z świadczonych przez urzędników usług..
więcej...


OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI w GMINIE STERDYŃ
11 listopada mieszkańcy Gminy Sterdyń uczcili 95 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. W kościele pod wezwaniem św. Anny w Sterdyni odbyła się msza św. w oprawie muzycznej Orkiestry Dętej OSP i chóru parafialnego. Po mszy świętej wszystkie poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sterdyń, Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sterdyni oraz mieszkańcy w rytmach Orkiestry Dętej udali się pod Obelisk Armii Krajowej..
więcej..."OCALMY”- kwesta na renowację zabytkowych nagrobków
Towarzystwo Miłośników Ziemi Sterdyńskiej, po raz kolejny, w uroczystości Wszystkich Świętych na cmentarzu parafialnym w Sterdyni przeprowadziło kwestę pod hasłem "OCALMY” na rzecz renowacji zabytkowych pomników nagrobnych znajdujących się na sterdyńskiej nekropolii. Zebrano 4170,00 zł.
więcej...
Mazowsze pełne dobrych praktyk
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs na amatorski film krótkometrażowy lub prezentację multimedialną przedstawiającą dobre praktyki wykorzystania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Konkurs realizowany jest w ramach Biuletynu RPO WM 2007-2013 „Fundusze europejskie dla rozwoju Mazowsza”.
więcej...


Ogłoszenie Wójta Gminy Sterdyń o przeprowadzeniu konsultacji społecznych
Działając na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w Urzędzie Gminy Sterdyń został przygotowany projekt „Programu współpracy Gminy Sterdyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

Zapraszam do konsultacji organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

Ewentualne propozycje i uwagi prosimy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października 2013 r. na adres poczty elektronicznej: ug_sterdyn@pro.onet.pl lub pocztą tradycyjną z dopiskiem „konsultacje społeczne” na adres:

 • Urząd Gminy Sterdyń
 • ul. T. Kościuszki 6
 • 08-320 Sterdyń

Osoba wyznaczona do kontaktu:

 • Milena Kamińska
 • Ref. ds. sekretariatu

W załączeniu:

Program współpracy Gminy Sterdyń z organizacjami pozarządowymi


OCALMY OD ZAPOMNIENIA
W roku 2014 Towarzystwo Miłośników Ziemi Sterdyńskiej realizowało będzie projekt pod nazwą „Ocalmy od zapomnienia” Celem jego jest poprawa jakości życia oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich nagrobka Michała Lefevre znajdującego się na cmentarzu parafialnym w Sterdyni i wpisanego do rejestru zabytków.
więcej...Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu organizuje konsultacje
Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" organizuje konsultacje dla osób zainteresowanych składaniem wniosków z działania "Małe projekty".
więcej...


"Roczny program współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi" - konsultacje
Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”. Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 12 września do 11 października.

W załączeniu:

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu

Roczny program współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi...

Formularz konsultacji projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi...


III Dożynki Powiatowe
W niedzielę 25 sierpnia 2013 r. w Sterdyni odbyły się III Powiatowe Dożynki. Organizatorami dożynek byli: Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim i Gmina Sterdyń. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele parafialnym w Sterdyni, którą celebrował proboszcz parafii ks. kan. dr Zbigniew Rycak. Homilię wygłosił honorowy patron uroczystości, ordynariusz diecezji drohiczyńskiej biskup Antonii Pacyfik Dydycz.
więcej...Konferencja pt.:„10 lat ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Siedlcach, Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej oraz członkowie Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego mają przyjemność zaprosić na konferencję pt.: „10 lat ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Spotkanie odbędzie się 20 września 2013 r. o godzinie 11:00 w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Siedlcach, ul. Asłanowicza 2.
więcej...


ALBUM O GMINIE STERDYŃ
W sierpniu br. Urząd Gminy Sterdyń wydał Album o gminie Sterdyń. Album poświęcony jest w całości walorom kulturowym, przyrodniczym i krajobrazowym Ziemi Sterdyńskiej. Publikacja zawiera fotografie, które przedstawiają wyjątkowe piękno Gminy Sterdyń, zabytki oraz najciekawsze miejsca na terenie gminy.

Zadanie pn. ,,Opracowanie i wydanie Albumu o Gminie Sterdyń" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007– 2013.


OGÓLNOPOLSKI WYŚCIG KOLARSKI MASTERS W GMINIE STERDYŃ
W niedzielę 11 sierpnia br w Sterdyni odbył się V Ogólnopolski Wyścig Kolarski MASTERS zorganizowany przez Sokołowskie Towarzystwo Cyklistów, Wójta Gminy Sterdyń i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sterdyni. Trasa wyścigu przebiegała przez miejscowości: Sterdyń – Łazówek – Paderewek – Kurowice – Zembrów – Sterdyń.
więcej...


„Wakacje na wsi” - impreza plenerowa
4 sierpnia 2013 roku na scenie plenerowej przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sterdyni odbyła się impreza podsumowująca akcję "Wakacje na wsi" połączona z X Konkursem Kapel Ludowych i Zespołów Folklorystycznych Mazowsza i Południowego Podlasia. Organizatorami imprezy byli: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sterdyni, Gmina Sterdyń, Firma MEDICMETAL, Stowarzyszenie „Lepsze Jutro Gminy Sterdyń”.
więcej...


Spotkanie autorskie Franciszka Kobryńczuka
W niedzielne popołudnie 21 lipca 2013 br. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sterdyni miało miejsce niecodzienne wydarzenie – promocja tomiku poezji pt. „Wiersze od święta i na co dzień” autorstwa Franciszka Kobryńczuka. Organizatorami uroczystości byli: Towarzystwo Miłośników Ziemi Sterdyńskiej, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sterdyni i Gminna Biblioteka Publiczna w Sterdyni.
więcej...Zawody Sportowo Pożarnicze
W niedzielne popołudnie – 14 lipca 2013 roku – w miejscowości Grodzisk gmina Sabnie odbyły się Międzyminne Zawody Sportowo – Pożarnicze zorganizowane przez strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku. Do turnieju rozgrywanego pod bacznym okiem sędziów, na co dzień zawodowych strażaków z PSP w Sokołowie Podlaskim, stanęły jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sterdyń i Sabnie. Rywalizacja toczyła się wśród Męskich i Żeńskich Drużyn Pożarniczych. Zawody mimo deszczowej aury pod względem organizacyjnym i sportowym przebiegały na bardzo wysokim poziomie co potwierdziło bardzo dobre przygotowanie strażaków ochotników do zawodów.
więcej...„Nasza droga do sukcesu”
Od 1 lipca 2013 roku Gmina Sterdyń realizuje projekt „Nasza droga do sukcesu” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej w Sterdyni oraz w Szkole Podstawowej w Łazowie.
więcej..."Dłutem wyryte"
Po pięciodniowych zmaganiach w ramach projektu „Dłutem wyryte” powstały trzy okazałe rzeźby przedstawiające członków Kapeli Ludowej Sterdyniacy: Zdzisława Radzikowskiego, Antoniego Kotowskiego i Jana Karasia. Nad końcowym efektem pracowało trzech rzeźbiarzy ludowych: Andrzej Staśkiewicz z Kadzidła, Waldemar Kos z Siedlec i Franciszek Pytel z Kolonii Dzięcioły. Pracę rzeźbiarzy od rana do wieczora można było obserwować na placu przy fontannie przed Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Sterdyni.
Więcej w Biuletynie Informacyjnym Gminy Sterdyń Nr 7 2013


INFORMACJE nt. zbiórki odpadów
Wójt Gminy Sterdyń informuje, że od dnia 1 lipca 2013 r odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Sterdyń zajmowało się będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,07-100 Węgrów ul. Gdańska 69 - wyłonione w drodze przetagu nieograniczonego. Pracownicy PGK. Węgrów zaopatrzyli mieszkańców gminy w worki czarne na odbiór odpadów niesegregownych i worki kolorowe do segregacji odpadów oraz harmonogramy.
więcej...


CIiWOP ZMW w Sterdyni informuje
W dniu 11 czerwca 2013 r. w biurze Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Związku Młodzieży Wiejskiej w Sterdyni odbył się ostatni dyżur ekspercki w tym kwartale.
więcej...


Spotkanie autorskie Lucyny Maksimiak
W niedzielne deszczowe popołudnie 9 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sterdyni odbyło się spotkanie autorskie Poetki Lucyny Maksimiak. Jego organizatorami byli: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sterdyni, Zespół Szkół w Sterdyni, Towarzystwo Miłośników Ziemi Sterdyńskiej, Stowarzyszenie "Lepsze Jutro Gminy Sterdyń”, Gminna Biblioteka Publiczna w Sterdyni oraz Sterdyńskie Towarzystwo Wspierania Twórczości Lokalnej.
więcej...Życzenia na Dzień Samorządowca
Z okazji Dnia Samorządowca wszystkim Pracownikom Samorządowym, Radnym oraz Sołtysom pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia pomyślności, satysfakcji i sukcesów w realizacji zadań samorządowych.

Składam podziękowania za wspólną troskę i działania na rzecz rozwoju lokalnej samorządności. Dziękuję za trud i poświęcenie z jakim Państwo służycie naszej społeczności, za owocną pracę, za ciekawe pomysły i śmiałe decyzje. To Państwa troska o nasze lokalne wspólnoty sprawia, że możemy śmielej patrzeć w przyszłość.

Życzę dalszych sukcesów zawodowych, osobistych, dużo zdrowia, wytrwałości oraz odwagi w kreowaniu rozwoju Gminy. Życzę, aby Państwa wysiłki były zauważone i doceniane przez mieszkańców Gminy.

Wójt Gminy Sterdyń Czesław Marian ZalewskiŚwięto Strażaka w Gminie Sterdyń 2013
W niedzielę 5 maja 2013 roku w Sterdyni obchodzono Gminny Dzień Strażaka. Uroczystości rozpoczęły się zbiórką i przemarszem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Sterdyń z placu przed remizą do figurki św. Floriana, gdzie delegacja strażaków złożyła kwiaty. Następnie wszyscy udali się do kościoła parafialnego pw. św. Anny w Sterdyni. Mszę świętą w intencji strażaków odprawił ks. kan. Ryszard Zalewski - Diecezjalny duszpasterz straży pożarnej, proboszcz parafii Prostyń.
więcej...

Letni wypoczynek dla dzieci
Wójt Gminy Sterdyń ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na zorganizowanie w 2013 roku wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin: wielodzietnych, ubogich i zagrożonych patologiami społecznymi głównie alkoholizmem.
więcej...


Powiatowe Spotkania z Poezją i Prozą Podlasia
Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim, Wójt Gminy Sterdyń, Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Sokołowie Podlaskim, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sterdyni, Gminna Biblioteka Publiczna w Sterdyni serdecznie zapraszają na imprezę "CZTERY PORY ROKU - WIOSNA" Powiatowe Spotkania z Poezją i Prozą Podlasia. Impreza odbędzie się 16 maja 2013 r. (czwartek) o godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sterdyni przy ul. Lipowej 2.

W programie:

 • Uroczyste otwarcie spotkania
 • Recytatorskie zmagania konkursowe
 • Występy artystyczne w wykonaniu dzieci i młodzieży z kół zainteresowań działających przy GOKiS w Sterdyni
 • Ognisko integracyjne
 • Podsumowanie konkursów: poetyckiego i recytatorskiego o wiośnie
 • Rozdanie nagród


OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Sterdyń informuje, że o godz. 8.oo dnia 6 maja 2013 r. został odwołany zarządzeniem Nr 18/2013 Starosty Sokołowskiego alarm i pogotowie przeciwpowodziowe dla sołectw Gminy Sterdyń: Kamieńczyk, Matejki, Białobrzegi i Kiełpiniec.

Wójt Gminy Sterdyń Czesław Marian ZalewskiSpotkanie autorskie Danuty Kalinowskiej
W niedzielne popołudnie 28 kwietnia bieżącego roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sterdyni odbyło się spotkanie autorskie poetki – Danuty Kalinowskiej. Jego organizatorami byli: Towarzystwo Miłośników Ziemi Sterdyńskiej i Sterdyńskie Towarzystwo Wspierania Twórczości Lokalnej. Spotkanie prowadził Mieczysław Szymański, prezes TMZS.
więcej...INFORMACJA
Przypominam mieszkańcom Gminy Sterdyń, że do dnia 31.03.2013r. należało złożyć do sołtysa wsi lub do Urzędu Gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Osoby, które nie złożyły deklaracji proszone są o niezwłoczne zgłoszenie się do pokoju nr 4 celem wypełnienia deklaracji.

Grażyna SaczukOGŁOSZENIE
Wójt Gminy Sterdyń informuje, że w dniu 18 kwietnia 2013 r. został ogłoszony zarządzeniem Nr 17/2013 Starosty Sokołowskiego alarm przeciwpowodziowy dla sołectw Gminy Sterdyń: Kamieńczyk, Matejki, Białobrzegi i Kiełpiniec.

W związku z ogłoszonym alarmem przeciwpowodziowym ludność zamieszkała na terenie zalewowym powinna być przygotowana na polecenie do natychmiastowej ewakuacji ludności, inwentarza oraz mienia.

Skutki klęski żywiołowej prosimy zgłaszać na nr telefonu: 25 787 00 04, 512 453 007, 512 453 005.

Wójt Gminy Sterdyń Czesław Marian ZalewskiPowiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sterdyni i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sokołowie Podlaskim serdecznie zapraszają na Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu, który odbędzie się 18 kwietnia 2013 roku (czwartek) o godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sterdyni przy ul. Lipowej 2


„Śpiewajmy Panu” – Podlasie 2013
W dniu 7 kwietnia 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sterdyni odbył się IX Integracyjny Festiwal Piosenki Religijnej „Śpiewajmy Panu” – Podlasie 2013.

W załączeniu:

Protokół komisji konkursowej IX Integracyjnego Festiwalu Piosenki Religijnej „Śpiewajmy Panu” – Podlasie 2013 – Eliminacje Sterdyń z dnia 7 kwietnia 2013 r.


„CZTERY PORY ROKU - WIOSNA” Powiatowe Spotkania z Poezją i Prozą Podlasia
Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim, Wójt Gminy Sterdyń, Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Sokołowie Podlaskim, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sterdyni i Gminna Biblioteka Publiczna w Sterdyni zapraszają do udziału w imprezie „CZTERY PORY ROKU - WIOSNA” Powiatowe Spotkania z Poezją i Prozą Podlasia.

Marianna Kobylińska – dyrektor GOKiS w Sterdyni

W załączeniu:

1. Regulamin konkursu recytatorskiego

2. Regulamin konkursu poetyckiego

3. Karta zgłoszenia


Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Towarzystwa Miłośników Ziemi Sterdyńskiej
Dnia 24 lutego br. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sterdyni obradowało Walne Zebranie Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Sterdyńskiej. Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzieliło absolutorium Zarządowi za rok 2012. Dokonało wyboru Zarządu w składzie: Mieczysław Szymański, Andrzej Błażej Sarna, Franciszek Teodor Pytel, Stanisława Maciak, Marta Mieczysława Pawluczak, Ewa Mitowska, Jacek Józef Pieńkowski oraz Komisji Rewizyjnej w składzie: Zdzisław Żochowski, Agnieszka Kur, Jadwiga Chendoszko, Mirosława Kur, Jadwiga Kwiek.
więcej...


INFORMACJE nt. gospodarowania odpadami
W związku z faktem iż, 1 lipca 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw gospodarowanie odpadami na terenie naszej gminy ulegnie zmianie.
więcej...


FERIE 2013 Z GOKiS w STERDYNI
Ferie w GOKiS w Sterdyni rozpoczęły się 30 stycznia występem Kabaretu. Przez prawie dwie godziny mieszkańcy powiatu sokołowskiego w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sterdyni bawił do łez znany Polski Kabaret pod Wyrwigroszem. Miłośnicy tenisa stołowego mogli zmierzyć się w turnieju, który miał miejsce na hali sportowej.
więcej...


Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 25 lutego – 2 marca 2013r. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. W dniach 25 lutego – 2 marca br. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji.
więcej...

Wójt Gminy Sterdyń Czesław Marian ZalewskiCIiWOP ZMW w Sterdyni zaprasza
Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Związku Młodzieży Wiejskiej w Sterdyni zaprasza do udziału w projekcie: "Aktywni lokalnie II – kompleksowe wsparcie dla III sektora i rozwoju organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich”.
więcej...


Kabaret Pod Wyrwigroszem
Gminny Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni serdecznie zaprasza w dniu 30 stycznia 2013 roku o godz. 17.00 na występ kabaretu Pod Wyrwigroszem.
więcej...


Przegląd Zespołów Kolędniczych 2013
Wójt Gminy Sterdyń i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców gminy i okolic na Przegląd Zespołów Kolędniczych 2013 oraz spektakl teatralny „Ostatnia nadzieja” w wykonaniu Grupy PaT z Sokołowa Podlaskiego w niedzielę, 20 stycznia 2013 r. o godz. 14.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni.
więcej...


Śladami przeszłości
W niedzielne popołudnie 9 grudnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sterdyni odbyło się spotkanie na temat: Historia zapisana na epitafiach i cmentarnych płytach Ziemi Sterdyńskiej. Jego organizatorem było Towarzystwo Miłośników Ziemi Sterdyńskiej.

Mieczysław Szymański, prezes TMZS przedstawił prezentację multimedialną historii zapisanej na epitafiach w kościele św. Anny w Sterdyni i płytach nagrobkowych na sterdyńskiej nekropolii.
więcej...


OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI w GMINIE STERDYŃ
W dniu 11 listopada 2012 r. w Sterdyni odbyły się gminne uroczystości z okazji 94 rocznicy odzyskania przez Polskę nieodległości. Na program uroczystości złożyły się: uroczysta msza święta odprawiona przez księdza Wodzisława Szczepanika w kościele pw. św. Anny w Sterdyni, złożenie kwiatów pod pomnikiem poświęconym żołnierzom Armii Krajowej, przemarsz przy dźwiękach Dętej Orkiestry Strażackiej do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, wystąpienia okolicznościowe, koncert galowy laureatów „IV Konkursu Piosenki Patriotycznej Południowego Podlasia i Mazowsza”, V Bieg Niepodległościowy o Puchar Wójta Gminy Sterdyń, poczęstunek wojskową grochówką.
więcej...


„IV Konkurs Piosenki Patriotycznej Południowego Podlasia i Mazowsza”- Eliminacje finałowe
We wtorek, 6 listopada 2012r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sterdyni odbyły się eliminacje finałowe „IV Konkursu Piosenki Patriotycznej Południowego Podlasia i Mazowsza” zorganizowane przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Sterdyńskiej, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu i Gminną Bibliotekę Publiczną w Sterdyni.
więcej...


Podsumowanie kwesty OCALMY
W Uroczystości Wszystkich Świętych Towarzystwo Miłośników Ziemi Sterdyńskiej na cmentarzu parafialnym w Sterdyni przeprowadziło kwestę pod hasłem „OCALMY”. Kwestowało 37 wolontariuszy: członkowie TMZS oraz nauczyciele, uczniowie, zuchy i harcerze z Zespołu Szkół w Sterdyni. Zebrano 3600,00 zł. Zarząd TMZS serdecznie dziękuje wszystkim ofiarodawcom za zrozumienie i szczerość, osobom kwestującym, zwłaszcza dzieciom i młodzieży z Zespołu Szkół w Sterdyni i ich rodzicom, oraz ks. Zbigniewowi Rycakowi – proboszczowi parafii, Czesławowi Marianowi Zalewskiemu – wójtowi gminy Sterdyń, Renacie Piwko – sekretarzowi gminy Sterdyń i dyrekcji Zespołu Szkół w Sterdyni: Grażynie Binduła i Iwonie Ferenc za okazane wsparcie prowadzonej akcji.
więcej...


XII DZIEŃ PAPIESKI
W niedzielne popołudnie 21 października w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sterdyni obchodzono XII Dzień Papieski zorganizowany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Sterdyńskiej, Zespół Szkół w Sterdyni oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sterdyni. Dzieci i młodzież Zespołu Szkół w Sterdyni w sposób bardzo interesujący przybliżyli zgromadzonej publiczności ważniejsze wydarzenia z życia bł. Jana Pawła II od chwili narodzin, aż do momentu odejścia do Domu Ojca.
więcej...


Informacje Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni”
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sterdyni zaprasza na zajęcia tańca towarzyskiego, aerobik... dla Pań w różnym wieku oraz zajęcia języka angielskiego.

Inauguracja Roku Kulturalnego i finalizacja projektu pn. „Remont wewnętrzny budynku GOKiS w Sterdyni”
Wójt Gminy Sterdyń i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni serdecznie zapraszają na Inaugurację Roku Kulturalnego i finalizację projektu pn. „Remont wewnętrzny budynku GOKiS w Sterdyni” 21 września 2012 roku (piątek) o godz. 13.30 do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni przy ul. Lipowej 2.
więcej...

Informacje dla mieszkańców Gminy Sterdyń
Uprzejmie informujemy, że w najbliższych dniach na terenie Gminy Sterdyń odbędzie się zbiórka zużytych odpadów: wielkogabarytowych i elektrycznych, opon i folii.
więcej...

NIECODZIENNE UROCZYSTOŚCI W ŁAZÓWKU
W dniu 15 sierpnia 2012 r. obyła się uroczystość Koronacji Obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Łazówku połączona z obchodami Święta Plonów Gminy Sterdyń i oddaniem do użytku świetlicy wiejskiej wraz z terenem przy świetlicy i kościele w Łazówku.
więcej...

KOLEJNY STULATEK W GMINIE
W sierpniu br. mieszkaniec gminy Sterdyń Pan Marian Chendoszka skończył 100 lat. Na uroczystość z życzeniami i kwiatami przybyli Wójt Gminy Sterdyń Czesław Marian Zalewski, kierownik Terenowej Placówki KRUS w Sokołowie Podlaskim Tadeusz Hardej oraz kierownik GOPS w Sterdyni Pani Wiesława Tymińska.

Jubilat urodził się w Kamieńczyku. Tam też pracował i mieszka do dziś z dziećmi, wnukami i prawnukami.
więcej...

OGÓLNOPOLSKI WYŚCIG KOLARSKI MASTERS W GMINIE STERDYŃ
W niedzielę 12 sierpnia br. w Sterdyni odbył się IV Ogólnopolski Wyścig Kolarski MASTERS zorganizowany przez Sokołowskie Towarzystwo Cyklistów i Wójta Gminy Sterdyń.

W wyścigu wzięło udział 69 zawodników z całej Polski, w tym jedna kobieta.
więcej...

INFORMACJA
Uprzejmie informuję, iż w dniu 31 lipca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę Nr 1572/181/12 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”.

Podmioty pozarządowe będą mogły wziąć udział w konsultacjach w/w projektu, co pozwoli na dostarczenie treści programu dla potrzeb i planów sektora pozarządowego na kolejny rok. Więcej informacji pod nr telefonu 22 59 79 172, 59 79 298, na stronie www.bip.mazovia.pl, www.mazovia.pl, www.dialog.mazovia.pl, www.ngo.pl.

Wójt Gminy Sterdyń Czesław Marian Zalewski

W załączeniu:

1. formularz konsultacji

2. informacja w sprawie przeprowadzenie konsultacji

3. projekt Programu


Muzycznie i teatralnie
W niedzielę, 5 sierpnia br. na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sterdyni odbyła się impreza plenerowa wieńcząca trzytygodniowy projekt „Wakacyjne spotkania pod gruszą z GOKiS w Sterdyni”. W dziesięciu miejscowościach gminy Sterdyń przeprowadzono warsztaty z plastykiem, twórcą ludowym, nie zabrakło również gier i zabaw sportowych. Miały miejsce także tygodniowe stacjonarne warsztaty teatralne z aktorami sceny Warszawskiej.
więcej...

DZIEŃ OTWARTY …
W słoneczne, niedzielne popołudnie 22 lipca 2012 r. na dziedzińcu Zespołu Szkół w Sterdyni miała miejsce impreza plenerowa pn. „Dzień Otwarty Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Związku Młodzieży Wiejskiej w Sterdyni”. Organizatorem była Patrycja Wojewódzka, prowadząca Centrum- pracownik Zarządu Krajowego ZMW w Warszawie.
więcej...

Zawody sportowo-pożarnicze 2012
W niedzielne popołudnie – 8 lipca 2012 roku – w miejscowości Dzięcioły Dalsze odbyły się Międzygminne Zawody Sportowo – Pożarnicze zorganizowane przez Zarząd Gminny OSP w Sterdyni.
więcej...

Piknik w Łazowie
Zawody sportowe, malowanie twarzy, degustacja potraw regionalnych czy koncert zespołu "Kapela wuja Krzycha” to niektóre atrakcje, jakie wystąpiły 24 czerwca podczas Pikniku Rodzinnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łazowie. Piknik „Słoneczna Rodzina” rozpoczął się o godz. 13.00. Dla najmłodszych uczestników zabawy organizatorzy przewidzieli również jazdę na kucykach, karuzele, zjeżdżalnie, eurobungee czy loterię fantową.
Galeria zdjęć

Kupalnocka 2012
W sobotnie popołudnie 23 czerwca 2012 r. w miejscowości Białobrzegi rozpoczęła się impreza kulturalna poświęcona tradycjom i obrzędom Kupalnocki. Zorganizowali ją: Rada Sołecka Wsi Białobrzegi, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sterdyni, Towarzystwo Miłośników Ziemi Sterdyńskiej i Stowarzyszenie „Lepsze Jutro Gminy Sterdyń”.
więcej...

Nowy Kącik edukacji ekologicznej powstanie w Kamieńczyku
Kącik zostanie wyposażony w: tablice informacyjno-edukacyjne – 4 szt., krzewy iglaste – 6szt., plac edukacyjny z ogniskiem – 1 szt., pojemnik na śmieci – 1 szt., witacz - 1 szt., ławy i stoły – 3 kpl., leśne cymbały - 1 szt., ekspozycję próbek drewna - 1 szt., fotościankę - 1 szt., leśne zagadki – 1 szt., szczudła stacjonarne – 1 szt. oraz skocznię – 1 szt.

W czerwcu br. rozpoczął się Remont Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni
W ramach tego przedsięwzięcia wymieniona zostanie instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania oraz stolarka drzwiowa. Wyremontowane zostaną posadzki, ściany i sufity. To zadanie nie obejmuje remontu sali widowiskowej.

Zakończone zostało zadanie pn. Kształtowanie centrum wsi Sterdyń
Roboty polegały na remoncie nawierzchni ciągów pieszych na skwerach. Na alejkach ułożona została kostka brukowa o łącznej powierzchni ponad 1.000 m2. Usunięto żywopłot rosnący wokół skwerów. Na temat usunięcia żywopłotu przeprowadzona została ankieta, w ramach której pytano mieszkańców, czy żywopłot powinien zostać usunięty. Około 100 osób wypełniło ankiety, w tym 85% osób wypowiedziało się za jego usunięciem.

Zakończono termomodernizację budynku Urzędu Gminy.
Wykonawcą tego zadania był Zakład Usługowy Blacharsko – Murarski z Czarnej Średniej.
W ramach zadania ocieplono ściany i fundamenty nowej części budynku. Pomalowana została elewacja na starym budynku Urzędu. Dodatkowo pracownicy gospodarczy zatrudnieni w Urzędzie Gminy pomalowali dach na starej części budynku Urzędu, na nowej części dach został wymieniony.

Teren rekreacyjno – sportowy elementem integracji mieszkańców sołectwa Stare Mursy
Działanie to prowadzone jest w otoczeniu świetlicy wiejskiej.
Zakres robót obejmuje utwardzenie placu integracyjnego, wykonanie boiska z trawy naturalnej i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, poprzez usytuowanie obiektów małej architektury (np. wiaty, ławek, ogniska, grilla) i posadzenie roślinności.

Trwa remont świetlicy wiejskiej w Dzięciołach Dalszych.
Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest Zakład Usług Remontowo – Budowlanych, Andrzej Samsel.
W ramach zadania remontowany jest dach, wymienione zostaną drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, zainstalowana zostanie instalacja odgromowa. Przewidziano również zakup wyposażenia.

Trwa remont świetlicy wiejskiej w Paderewku. W ramach zadania zakupione zostanie również wyposażenie świetlicy.
Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest P.P.H.U. „IRMA I” z Pogorzeli


Zakres rzeczowy zadania to:

 • remont dachu polegajacy na wymianie pokrycia dachowego z eternitu na blachę powlekaną dachówkową
 • montaż instalacji odgromowej
 • wymiana okien
 • remont klatki schodowej i pomieszczeń
 • zakup wyposażenia


W dniu 1 czerwca 2012 roku w Pałacu Ossolińskich w Sterdyni odbyło się spotkanie z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Święto to corocznie obchodzone jest 27 maja. Uchwalone zostało przez Sejm RP w 2000 roku dla upamiętnia pierwszych wyborów samorządowych z 27 maja 1990 roku.
W spotkaniu udział wzięli nie tylko pracownicy urzędów miast i gmin, radni i sołtysi z całego powiatu sokołowskiego, ale również Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, Członkowie Zarządu Województwa Mazowieckiego – Janina Orzełowska i Wiesław Raboszuk, Europoseł Jolanta Hibner, Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, parlamentarzyści z naszego terenu, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Prezesowie oraz Dyrektorzy Agencji Rolnych, kierownicy instytucji i zakładów pracy z terenu powiatu oraz inni zacni goście.
Podczas uroczystości Starosta Leszek Iwaniuk, Wicestarosta Marta Sosnowska wraz z Wójtem Gminy Sterdyń Czesławem Marianem Zalewskim przedstawili historię powstania samorządu terytorialnego oraz złożyli wszystkim samorządowcom podziękowania i życzenia kolejnych lat owocnej pracy.
Galeria zdjęć

Szanowni Państwo!
W dniu 27 maja co roku świętujemy Dzień Samorządu Terytorialnego, w którym to Wy, Samorządowcy, możecie pokazać ogrom dokonanej pracy dla społeczności lokalnych. Pragnę serdecznie podziękować Wam w dniu Waszego święta za trud i poświęcenie z jakim służycie lokalnemu społeczeństwu i życzyć samych sukcesów, tak, aby wasze wysiłki były zawsze zauważone i doceniane przez mieszkańców. Z okazji Dnia Samorządowca życzę wszystkim Pracownikom naszego samorządu lokalnego, Radnym, Sołtysom, członkom Rad Sołeckich, oraz wszystkim tym, którzy związani są z samorządem pomyślności, zdrowia, a przede wszystkim satysfakcji z pracy.

Wójt Gminy Sterdyń
Czesław Marian Zalewski

II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi – czy upadek to przypadek?”
Ponad 20 uczniów z terenu gminy Sterdyń wzięło udział w konkursie plastycznym, organizowanym przez Oddział Regionalny KRUS.
więcej...

Informacja Wójta Gminy Sterdyń
WÓJT GMINY STERDYŃ ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na zorganizowanie w 2012 roku wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin : wielodzietnych, ubogich i zagrożonych patologiami społecznymi głównie alkoholizmem.
więcej...

Święto Strażaka w Gminie Sterdyń 2012
W niedzielę 6 maja 2012 roku uroczyście obchodzono Gminne Święto Strażaka połączone z jubileuszem 60-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńczyku.
więcej...

Konkurs „Zostań przyjacielem ptaków” rozstrzygnięty
Po raz dziesiąty uczniowie Zespołu Szkół w Sterdyni wzięli udział w Projekcie Edukacji Przyrodniczej - „Zostań przyjacielem ptaków” organizowanym przez Tygodnik Siedlecki.
więcej...