1
2
3
4
5
6
7
8

Aktualności

 
2015-11-25

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz 199 z późn. zm.), w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.)

z a w i a d a m i a m
 
2015-11-23

Informacja o odbiorze odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy Sterdyń informuje, że w dniu 26 listopada 2015 r. odbierane będą z terenu Gminy Sterdyń - od właścicieli nieruchomości odpady wielkogabarytowe ( np. meble), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony.
W/w odpady należy wystawić przed nieruchomością w dniu odbioru, przed godziną 7,00.
 
OGŁOSZENIE
2015-11-19

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz § 30 ust. 3 i 6 Statutu Gminy Sterdyń uchwalonego uchwałą Nr V/34/03 Rady Gminy w Sterdyni z dnia 28 marca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 184, poz. 4620 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 25 listopada 2015 r. (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sterdyń odbędzie się X Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Sterdyń.
Rozpoczęcie obrad - godz. 10.00
 
2015-11-18

 
 
2015-10-19

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust.1, art. 75 ust.1 pkt 4 i ust.4, art. 84, art. 85 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Powiat Sokołowski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na ,,Przebudowie drogi gminnej Nr 390909W Sterdyń – Dzięcioły – Chądzyń na działkach oznaczonych nr ew. 1024, 1026 obręb Lebiedzie, nr ew. 340 obręb Dzięcioły Bliższe, nr ew. 596 obręb Dzięcioły Dalsze, nr ew. 454, 705 obręb Chądzyń '' oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokołowie Podlaskim, a także po dokonaniu analizy stanu faktycznego i prawnego
 
2015-10-09

 
 
2015-10-09

 
 
˝Pielęgnacja i konserwacja pomnika przyrody - alei drzew w Sterdyni przy ul. Lipowej˝
2015-07-07

˝Pielęgnacja i konserwacja pomnika przyrody - alei drzew w Sterdyni przy ul. Lipowej˝

 
 
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych Rejon 3
2015-06-22

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych Rejon 3

 
 
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych Rejon 1, Rejon  2
2015-06-22

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych Rejon 1, Rejon 2

 
 
Urząd Gminy Sterdyń,
Tadeusza Kościuszki 6, 08-320 Sterdyń, pow. sokołowski, woj. mazowieckie
tel.: 25 787 00 04, fax: 25 787 00 04, email: ug_sterdyn@pro.onet.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x