1
2
3
4
5
6
7
8

Aktualności

 
2016-07-11

KOMUNIKAT dotyczący zmian w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

K o m u n i k a t
 
2016-07-06

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW od 1 lipca 2016 r.

 
 
2016-06-17

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NAZORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU DLA DZIECI W 2016 R.

Wójt Gminy Sterdyń Zarządzeniem Nr 122/16 z dnia 20 maja 2016r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r. Nr 239 ze zm.) na zorganizowanie w roku 2016 r wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich i zagrożonych patologiami społecznymi głównie alkoholizmem.
 
2016-06-10

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Zapraszamy na konferencję poświęconą VI edycji "Raportu o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015", temat specjalny: " Start-up firmy rozpoczynające działalność",
Konferencja odbędzie się dnia 15 czerwca 2016 r. (środa)
o godzinie 11:00
w Auli Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach ul. Żytnia 39.

Osoby zainteresowane proszę o potwierdzenie przybycia do poniedziałku 13 czerwca 2016r do godz. 10:00
 
2016-06-08

SPIS ROLNY 2016

W dniach 1 czerwca – 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR).
 
2015-12-07

BEZPŁATNE BADANIA - DODATKOWE LIMITY PROGRAM PRZESIEWOWYCH BADAŃ ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH

Program finansowany przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, współorganizowany przez KRUS i realizowany przez Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie.
 
2015-11-18

 
 
2015-10-19

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust.1, art. 75 ust.1 pkt 4 i ust.4, art. 84, art. 85 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Powiat Sokołowski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na ,,Przebudowie drogi gminnej Nr 390909W Sterdyń – Dzięcioły – Chądzyń na działkach oznaczonych nr ew. 1024, 1026 obręb Lebiedzie, nr ew. 340 obręb Dzięcioły Bliższe, nr ew. 596 obręb Dzięcioły Dalsze, nr ew. 454, 705 obręb Chądzyń '' oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokołowie Podlaskim, a także po dokonaniu analizy stanu faktycznego i prawnego
 
2015-10-09

 
 
2015-10-09

 
 
Urząd Gminy Sterdyń,
Tadeusza Kościuszki 6, 08-320 Sterdyń, pow. sokołowski, woj. mazowieckie
tel.: 25 787 00 04, fax: 25 787 00 04, email: ug_sterdyn@pro.onet.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x