1
2
3
4
5
6
7
8

Aktualności

 
2016-05-20

ZARZĄDZENIE Nr 123/2016 WÓJTA GMINY STERDYŃ

ZARZĄDZENIE Nr 123/2016
WÓJTA GMINY STERDYŃ
z dnia 20 maja 2016 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na zorganizowanie w roku 2016 wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin: wielodzietnych, ubogich i zagrożonych patologiami społecznymi, głównie alkoholizmem.
 
2016-05-20

ZARZĄDZENIE Nr 122/2016 WÓJTA GMINY STERDYŃ

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu gminy Sterdyń w 2016 r.
 
2016-03-24

OGŁOSZENIE

Szanowni mieszkańcy,
Informujemy, że Urząd Gminy w Sterdyń przyjmuje wnioski o szacowanie szkód, które wystąpiły w uprawach rolnych w wyniku ujemnych skutków przezimowania. Wnioski prosimy składać do dnia 10 kwietnia 2016 roku.
 
2016-02-26

Szanowni Mieszkańcy Gminy Sterdyń,

Wstępnie informujemy, że Gmina Sterdyń zamierza ubiegać się o przyznanie pomocy składając wniosek o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na 2016 rok w ramach Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE) dla projektu pn. "Montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Sterdyń".

 
2015-12-07

BEZPŁATNE BADANIA - DODATKOWE LIMITY PROGRAM PRZESIEWOWYCH BADAŃ ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH

Program finansowany przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, współorganizowany przez KRUS i realizowany przez Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie.
 
2015-11-25

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz 199 z późn. zm.), w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.)

z a w i a d a m i a m
 
2015-11-18

 
 
2015-10-19

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust.1, art. 75 ust.1 pkt 4 i ust.4, art. 84, art. 85 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Powiat Sokołowski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na ,,Przebudowie drogi gminnej Nr 390909W Sterdyń – Dzięcioły – Chądzyń na działkach oznaczonych nr ew. 1024, 1026 obręb Lebiedzie, nr ew. 340 obręb Dzięcioły Bliższe, nr ew. 596 obręb Dzięcioły Dalsze, nr ew. 454, 705 obręb Chądzyń '' oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokołowie Podlaskim, a także po dokonaniu analizy stanu faktycznego i prawnego
 
2015-10-09

 
 
2015-10-09

 
 
2015-07-07

˝Pielęgnacja i konserwacja pomnika przyrody - alei drzew w Sterdyni przy ul. Lipowej˝

 
 
Urząd Gminy Sterdyń,
Tadeusza Kościuszki 6, 08-320 Sterdyń, pow. sokołowski, woj. mazowieckie
tel.: 25 787 00 04, fax: 25 787 00 04, email: ug_sterdyn@pro.onet.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x