1
2
3
4
5
6
7
8

Aktualności

 
2016-02-08

Szkolenie dla rolników

"Nowe odmiany oraz nowoczesna uprawa kukurydzy na kiszonkę. Inwestycje na obszarach OSN"
 
2016-02-01

Ferie Zimowe

 
 
2016-02-01

Bal Ostatkowy

 
 
2016-01-26

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1 oraz art. 65 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 103 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) oraz art. 123 i 142 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 j.t . ), po zasięgnięciu opinii:
 
2016-01-26

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Sterdyń
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Sterdyń
Przetarg pierwszy zakończony wynikiem negatywnym odbył się dnia 16 września 2015 r.
 
2016-01-14

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Sterdyń poszukuje właścicieli dla dwóch psów (suczki).
Telefon do kontaktu 503 320 090 lub 25 787 00 07, wew. 106
 
2016-01-11

Harmonogram odpadów

Rejon 3
 
2016-01-11

Harmonogram odpadów

Rejon 2
 
2016-01-11

Pomoc dla rolników

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN
 
2016-01-11

ZIMĄ PAMIĘTAJ O ZWIERZĘTACH

 
 
2016-01-11

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U z 2015, poz 199 ze zm.) z związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania Administracyjnego ( Dz. U  z 2013 r., poz. 267 ze zm.)
 
2016-01-11

D E C Y Z J A  NR 1/2015 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 4 ust. 2 pkt. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r.poz. 267 ze zm.), art. 39 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r.poz. 1515 j.t.),
 
2015-12-07

BEZPŁATNE BADANIA - DODATKOWE LIMITY PROGRAM PRZESIEWOWYCH BADAŃ ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH

Program finansowany przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, współorganizowany przez KRUS i realizowany przez Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie.
 
2015-11-25

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz 199 z późn. zm.), w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.)

z a w i a d a m i a m
 
2015-11-18

 
 
2015-10-19

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust.1, art. 75 ust.1 pkt 4 i ust.4, art. 84, art. 85 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Powiat Sokołowski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na ,,Przebudowie drogi gminnej Nr 390909W Sterdyń – Dzięcioły – Chądzyń na działkach oznaczonych nr ew. 1024, 1026 obręb Lebiedzie, nr ew. 340 obręb Dzięcioły Bliższe, nr ew. 596 obręb Dzięcioły Dalsze, nr ew. 454, 705 obręb Chądzyń '' oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokołowie Podlaskim, a także po dokonaniu analizy stanu faktycznego i prawnego
 
2015-10-09

 
 
2015-10-09

 
 
2015-07-07

˝Pielęgnacja i konserwacja pomnika przyrody - alei drzew w Sterdyni przy ul. Lipowej˝

 
 
Urząd Gminy Sterdyń,
Tadeusza Kościuszki 6, 08-320 Sterdyń, pow. sokołowski, woj. mazowieckie
tel.: 25 787 00 04, fax: 25 787 00 04, email: ug_sterdyn@pro.onet.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x